Асоси корҳои мазкурро китобҳои дарсӣ, воситаҳои таълимӣ, силлабусҳо, барномаҳои таълимӣ, барномаҳои кории таълимӣ, воситаҳои аёнӣ ташкил медиҳад, ки онҳо аз ҷониби устодони кафедра омода карда шудаанд.

Устодони кафедра барои омада кардани маводи дарсӣ кӯшишу ғайрат намуданд. Аз ҳамаи фанҳои таълимии кафедра силлабусҳо ва барномаҳои таълимӣ вуҷуд доранд. Рафти иҷроиши фаъолияти илмӣ-методии омӯзгорон ҳамеша дар маҷлисҳои кафедра мавриди баррасӣ ва таҳлили ҳамаҷониба қарор дода мешавад.

Номгӯи китобҳои дарсӣ, васоити таълимӣ ва дастурҳои методии омӯзгорони кафедраи забонҳо, ки дар солҳои 2017-2019 аз ҷониби Шӯрои имлӣ-методии донишгоҳ ба чоп тавсия гардида, ба нашр расидаанд:

1. Алиева З., Қозихонова О., Ғаниев У. Маҷмӯи тестҳо аз фанни забони англисӣ.- Душанбе: Ирфон, 2018.
2. Турди-Аханова И., Одилова И., Қозихонова О. Дастури таълимӣ аз фанни забони англисӣ барои гурӯҳҳои тахассусӣ.- Душанбе: Ирфон, 2018.
3. Раҳмонқулов М., Алиев С. Дастури таълимӣ-методӣ аз фанни забони англисӣ оид ба иҷрои корҳои мустақилонаи донишҷӯён дар низоми кредитии таҳсилот.- Душанбе, Эр-граф, 2017
4. Турди-Аханова И., Ергешева Н., Одилова И. Комплекси таълимӣ-методӣ аз фанни забони англисӣ барои тахассусҳои ҳуқуқшиносӣ.- Душанбе: Маориф, 2018.
5. Абдулазизова З., Мирзоева С. Учебное пособие по русскому языку для студентов неязыковых.- Душанбе: Ирфон, 2018.
6. Насриддиниён Бобишоҳ.- Ҳаштсад пурсишу посухҳои забони тоҷикӣ.- (дастурамал оид ба иҷрои корҳои санҷишӣ).- Душанбе, 2017.
7. Акрамов Ф., Гурезов Ҷ. Луғати истилоҳотии соҳаи иқтисодиёт ва тиҷорат (бо забонҳои русӣ-тоҷикӣ-арабӣ); (дастури таълимӣ-методӣ).- Душанбе, Эр-граф, 2018.
8. Саидов Т.З., Абдуназарова О. Луғати истилоҳии ибораҳои феълӣ дар забони англисӣ (воситаи таълимӣ).- Душанбе, Ирфон, 2018.
9. Алиев С., Ҷӯраева Х. Маҷмӯи матнҳои забони англисӣ оид ба фаъолияти гумрук. (комплекси таълимӣ-методӣ).- Душанбе, 2019.
10. Насриддиниён Б., Гурезов Ҷ.Н., Ғаниев У., Ахмедова Ш.- Саволномаҳои тестӣ аз фанҳои таълимии забонҳои тоҷикӣ, русӣ, англисӣ ва арабӣ.- Душанбе, Ирфон, 2019.
11. Раҳмонқулов М., Саидов Т. Маҷмӯи муҳовараҳо барои инкишофи нутқи шифоҳӣ; (дастури таълимӣ-методӣ).- Душанбе, “Илм”, 2019.
12. Казакова У.С., Насриддинён Б. Забони тоҷикӣ. (барои таҳсилоти фосилавӣ); (воситаи таълимӣ).- Душанбе, 2019.
13. Абдулазизова З., Мирзоева С., Ғоибова Н. Учебное пособие по русскому языку (для студентов всех направлений дистанционного обучения); (учебное пособие).- Душанбе, Ирфон, 2019.
14. ИмаеваМ., Ғоибова Н. Курс лекции по русскому языку ( для студентов неязыковых вузов) ; (учебно-методический комплекс).- Душанбе, Инфон, 2019.
15. ИмаеваМ., Ғоибова Н. Практический курс русского языка для неязыковых вузов; (учебное пособие).- Душанбе, Эр-граф, 2019.

Нишонӣ

734061, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯч. Деҳоти 1/2, Донишгоҳи давлатии
тиҷорати Тоҷикистон

  • Телефон: +992(37) 234-83-46
    +992
    (37) 234-85-46
Top